Ogräsbekämpning

Mer om Våtarv

ArtStellaria media


Ettårig (sommar eller vinteranuell). Förökar sig med frö och rotslående stjälkar. Nedliggande stjälk, senare uppstigande till upprätt, 20-60 cm.

Detta är ett av våra vanligaste ogräs i trädgården. Blommar och sätter frön året runt, utom när det är frost. 

Våtarven vill gärna ha friska och näringsrika jordar. Uppträder som ogräs i alla slags grödor, och är ett svårbemästrat ogräs.