Vad är ekologisk odling?

Ekologisk trädgårdsskötsel består av trädgårdsarbete som är inspirerat av naturen.

Ekologisk odling är en förlängning av trädgårdens hållbarhet och som hämtar inspiration från naturen.

Det innebär att man beaktar samspelet mellan trädgårdens olika delar: marken, växterna, vattnet ... vilket främjar närvaron av de levande element som vi anser vara användbara. Dessa reglerar vad vi anser vara skadligt (som bladlöss).
Ekologisk odling bygger på ett globalt tillvägagångssätt för trädgården som gynnar tillämpningen av kulturella metoder och användningen av alternativa eller biologiska lösningar.

Här är våra 10 tips för att komma igång och börja med ekologisk trädgårdsarbete:

  1. Din växt måste placeras i optimala förhållanden (jord, klimat, närheten till andra “förenade” växter) med deras specifika krav i tanken, för att kunna möjliggöra att den kan skydda sig själv mot yttre faktorer.
  2. Välj inhemska arter eller de som har anpassat sig till din region, och överväg aspekter som olika marktyper och din trädgårds möjligheter : "Det finns en växt som växer i alla delar av din trädgård, men samma växt kommer inte nödvändigtvis att växa överallt i din trädgård!"
  3. Kom ihåg att addera näringsämnen i din jord, vilket i sin tur ger näring till dina växter. Lägg bara till organiska gödningsmedel i din jord, och se till att det är täckt av växtmaterial eller mull, precis som det skulle vara i någon skog! Marken är som en maskin när det kommer till kompostera det organiska material som du tillför. Det är i allra högsta grad levande!
  4. Applicera principen om växtföreningar - vissa växter fungerar bra tillsammans, och andra mindre bra. 
  5. Kom ihåg att göra en växtrotation. Odla inte samma grönsaksfamiljer i grönsakslandet på samma plats i flera år. Växtrotation kommer att förhindra uttömning av vissa näringsämnen från din jord och begränsa att växten blir angripen av skadedjur. Ett skadedjur som hittar sin värdväxt på samma plats varje år, kommer snabbt att multipliceras.
  6. Återställ balansen: uppmuntra förekomsten av trädgårdsvänner; genom nyckelpigor som hjälper till att förhindra invasionen av bladlöss, sätta upp holkar till fåglarna eller skapa skyddsrum med växter de gillar. På detta sätt kan du försöka förhindra skadedjursangrepp eller iallafall hålla det till ett minimum.
  7. Etablera mångfald i miljön: odla många olika växter som kommer att ge utrymme för en mängd olika djur. Din trädgård kan vara ett ekosystem med otrolig biologisk mångfald hos växter och djur! Syftet är inte att utrota dem eftersom i detta fall skulle trädgårdsvännerna lämna din trädgård eller tomt för någon annan med en ny invasion. Med andra ord, för att undvika bladlusskador, se till att du har bladlus att mata dina nyckelpigor med!
  8. Skapa en vattenfunktion: En vattenfunktion, som en liten damm på bara en eller två kvadratmeter som innehåller vattenväxter, kommer att skapa ett fantastiskt rikt ekosystem helt och hållet på egen hand!
  9. Observera din trädgård: förstå din trädgård, så att du blir mer proaktiv än reaktiv. Anta ett mer förebyggande än läkande tillvägagångssätt.
  10. Använd förebyggande produkter som biologiska produkter, och följ rekommenderade doser och bruksanvisningar.

Ekologiskt trädgårdsarbete är ett långvarigt förhållande mellan dig och din trädgård med ömsesidiga fördelar.