Skydda

Mer om Ullsköldlöss

Art: Pseudococcidae

I bostadsrum formerar sig lössen oftast ganska fort vid bladfäste eller på vedartade växtdelar. Lössen är lätta att känna igen genom de karaktäristiska bomull eller ulltussarna.