Ogräsrensning

Det finns många olika lösningar finns för att motverka växtinvasion, samtidigt som man kan skyddar sin hälsa och miljön.

Sa du "ogräs"?

Nästan alla våra frukter och grönsaker kommer från ogräs, och en betydande andel av våra läkemedel är baserade på dessa vilda växter. Vi kallar alla växter som växer på ett ställen vi inte vill för "ogräs"! Det skulle faktiskt vara mer korrekt att kalla dem för "oönskade växter".
 

Hitta ett eget arbetssätt i trädgården
Att ta bort ogräs är ofta en tråkig syssla, så här kommer några tips om hur du kan hålla din trädgård så "ogräsfri" som möjligt utan att spendera timmar med arbete på den. Utformningen på trädgården, storleken på rabatterna och grönsakslandet och valet av grönsaker som odlas där, måste noggrant övervägas med tanke på hur mycket tid du vill lägga på att sköta dessa.

Naturen brukar inte som praxis ha en massa tomma utrymmen, utan alla icke beväxta utrymmen kommer snabbt koloniseras av växter. Vilket lämnar det till trädgårdsmästaren för att kontrollera var detta ska ske. Eller kan man för att undvika denna naturliga kolonisering helt och hållet, fylla det tomma landet med sina egna önskade växter eller lägga på med mulch.
Men inget hindrar trädgårdsmästaren från att erbjuda modernatur några få kvadratmeter. Dessa utrymmen kommer att bli en tillflyktsort för de många trädgårdsallierade och som kommer att sätta en egen prägel på trädgården. Vilket i sin tur skapar en kontrast till de välskötta utrymmena. Detta är kärnan av "skapad variation i trädgården ".

 

Vidta åtgärder vid rätt tidpunkt
Lämna inte bara ogräset utan var noga med att avlägsna det innan de går upp i frö. Förde har en otrolig förmåga att sprida sig.
De kritiska månaderna på norra halvklotet är mars, april, maj och juni. Kanterna på blomsterrabatterna och grönsakslanden kan skyddas mot ogräs genom att skapa en kant. Då bildar det en fysisk barriär som försvårar deras invasion (speciellt mot smörblommor, marktäckare och gräs). Med en regelbunden uppluckring av rabatterna garanterar en fortsatt arbetsbelastning, men samtidigt sparar du på bevattningstiden istället: "En uppluckring av jorden motsvarar två vattenomgångar".

En jordvändning är värd 2 vattentillfällen!

Några tips på hur man håller ogräsrensningen till ett minimum

I en dekorativ trädgård

Perenner bör planteras med rätt avstånd från varandra så att de upptar hela rabatten när de har etablerat sig. Vissa växter har förmågan att täcka jorden väldigt snabbt.

Några exempel är: Slingerkrasse, Praktstenört), Hjärtbergenia, Klätterbenved, marktäckande barrväxter t.ex kryp En, Flocknäva, Murgröna, Kungsmynta, Vintergröna, Vit fingerört, marktäckande rosor, Backtimjan och Pipört.

I grönsaksrabatten

Associerade grödor hjälper till att täcka jorden nästan helt mellan rader av grönsaker, vilket hindrar ogräs från att slå rot där.

Snabbväxande grönsaker möjliggör för de långsamväxande grödorna att bli planterade i den öppna jorden mellan raderna, till exempel rädisor planterade tillsammans med morötter, ärter eller tomater.

Organiskt gödsel

Bortsett från de många fördelarna som det erbjuder en grönsaksodling, så hindrar det  också ogräs att växa i jordutrymmena mellan två grödor.

Rena grödor har effekten att begränsa ogräs grund av deras förmåga att täcka och konkurrera och / eller för det växtsätt som de behöver.

Här är några exempel: Facelia och Bovete är två organiska gödningsmedel som har en rengörande effekt på jordöverflöd av Kvickrot och andra ogräs. Men att kupa upp jorden på potatisens rotstock, eller hacka jorden efter rödbetor och kål, har också en renande effekt.