Skydda

Mer om Mjöllöss

Art: Aleyrodidae

Lössen är vitgrå och sitter i klungor på blad och vid bladfästen. Deras närvaro ger också upphov till honungsdagg som är grogrund för svampsjukdomar.