Ogräsbekämpning

Mer om Maskrosor

Art: Taraxacum officinale


Flerårig ört med djup, tjock och ofta grenig pålrot. Den förökar och sprider sig med frö och med rotbitar efter jordbearbetning. Växten har vit mjölksaft. Ett av våra vanligaste gräsmatte ogräs. Huvudblomning vår - försommar. 

Maskrosor föredrar näringsrik jord med måttligt humusinnehåll. Uppträder som besvärligt ogräs i äng och betesmarker, men speciellt i gräsmattor, trädgårdar och parker.