Lösningar för att bekämpa ogräset

Enkla tekniker gör det möjligt att hålla ogräset till ett minimum, eller att det helt tas bort! Men när det är nödvändigt att göra något åt problemet, finns det många alternativ att välja mellan med föråldrade kemiska ogräsbekämpningar som inte är tillåtna längre.

Ej odlade ytor: stigar, gårdar och terrasser

Stigar
Först och främst säger sunt förnuft: om du går mycket på din stig och den är tillräckligt stor, kommer det inte att växa ogräs där! Om så inte är fallet, är det frågan om den är användbar eller inte.

För att hålla stigarna rena kan du använda bark, träflis eller mull genom att sprida det över en dräneringsduk för att förhindra att dessa material sjunker ned i jorden men tillåter bra dränering. En alternativ lösning kan ju också vara att ha regelbundet klippta gångstigar i gräsmattan. Eller kanske platta stenar som kartlägger en gångstig genom din trädgård, vilket också är underhållsfritt.

Uppfarter
Ett bra sätt att undvika att få ogräs är att låta det växa gräs där! Gräsarmering gör att gräset kan rota sig, samtidigt som man säkerställer en stabil grund för fordon.


Odlade områden: grönsaksodlingar, fruktträdgårdar och prydnadsväxter

Gör det till en vana att arbeta jorden
Att gräva eller dra över med en jordfräs gör att ogräsfrön som är inbäddade i marken kommer upp till ytan, och man ser tistlar och kvickrot som sprider sig. Genom att klippa av rötterna hjälper du faktiskt till att sprida dem. Du kan med hjälp av en grep eller kratta lösa upp jorden och enkelt ta bort ogräset för hand eller med ett av vertygens tänder.
 

Les surfaces non cultivées

 

Täck jorden och lämna den aldrig bar  

Marktäckning förhindrar ljus och därmed tillväxt av ogräs eftersom det inte längre kan använda solens strålar för fotosyntes. De olika materialen som kan användas av mineraliskt ursprung är lerkulor, naturgrus, puzzolan eller organiskt material som träflis, bark eller halm. Förutom deras bekämpningsfördelar erbjuder de mindre vattning, gödsel som adderas till jorden, skydd mot erosion och förebyggande mot olika sjukdomar. De fungerar även som avstötning mot sniglar och är samtidigt väldigt dekorativt.

Marktäckningsdukar är också ett effektivt sätt att förhindra ogräs när man planterar en häck, och kan även användas i rabatter på både hösten och vintern för att täcka upp utrymmen utan växter.

Tekniken med de falska såbäddar är att de kan appliceras på grönsaksrabatter, såväl som blomsterrabatter för att så perenna frön direkt och för etablering av gräsmatta. Fröbädden måste förberedas ganska tidigt: cirka tre veckor före det planerade datumet för sådd, vilket är samma som med falsk såbädd.
Tyvärr kommer dessa gynnsamma förhållanden att framkalla spridning av ogräsfrön. Efter några dagar när de är små plantor, är det mycket lätt att förstöra dem genom att spruta ett bio ogräsmedel bestående av 100 % växtbaserade aktiva ingredienser.

Då måste du vara försiktig så att du inte omarbetar jorden. Detta för att förhindra att andra fröer kommer upp till ytan, och i sin tur gro istället. När du är färdig med denna ogräsrensning kan du med ro så dina grönsaker eller blommor.

Organiska gödningsmedel kan täcka och ge näringsämnen till jorden samtidigt (klöver, senap, etc.)

Ett stort förråd av ogräsfrön finns naturligt i de första femton centimeter jord: mer än 10.000 av dem kan räknas per kvadratmeter! Visste du?

Ogrästekniker:

Termisk ogräsbekämpning

Denna ogräsbekämpningsmetod är effektiv för att ta bort ogräs från terrasser, gårdsplaner och vägar, och det fungerar genom att förstöra unga ogräsplantor genom en termisk chock som orsakar en sprängning av växtcellerna (utan att gå så långt som att förbränna växten för att förstöra den.

Om ogräset är väletablerat måste behandlingen upprepas en eller två gånger per säsong för att helt ta bort det. Detta genom att förstöra rötterna. Metoden kan också användas i områden där växter odlas som t.ex. i grönsakslandet och blomsterrabatten, men mull och organisk ogräsbekämpning är mer lämpade för dessa trädgårdsområden.

 

Hacka

Verktyg för att hacka är speciellt utformade idag på marknaden för att passa de område som ska ogräsrensas, som längs en mur, i grus, mellan beläggningsplattor m.m. Varje sak har sina egna specifika verktyg, så du behöver bara spendera din energi. Samtidigt som du arbetar med att bevara dina vägar ogräsfria, håller du dig i form!

 

Biologisk ogräsbekämpning


Den nya generationens biologiska ogräsmedel såsom nonanoic syra är växtbaserad.

Biologiska ogräsmedel är baserade på 100% naturliga aktiva ingredienser. Praktiskt, snabbt och effektiva, och de kan användas på vilken yta som helst - planterad eller ej.

De börjar verka inom några timmar genom att torka ut bladen, och bara en applicering är tillräcklig för att förstöra plantan.

När ogräset är något mer etablerat, skulle behandlingen behöva upprepas en eller två gånger till 14 dagar senare. Efter behandlingen kommer ogräset berövas på bladen, och därmed intaget genom fotosyntesen. Därefter kommer ogräsets rotsystem vittra bort och så småningom dö.

För maximal effekt:

Se till att appliceringen sker under rätt säsong och lämpliga väderförhållanden. Ta bort ogräset från april till augusti på norra halvklotet, när yttertemperaturen är högre än 15 ° C. Idealiskt är att applicera det i klara, soliga, torra förhållanden. Applicera helst på torra blad och undvik applicering när det är regnigt (krävs 2 timmar utan regn).

Ta hand om det tidiga ogräset. Rätt period är max 4/5 blad eller en höjd av 10 cm till 15 cm. Rekommenderas inte för användning på etablerat ogräs med hög bladtäthet. Se till att få en jämn besprutning över hela bladverket. Endast de delar som faktiskt besprutats av ogräsmedel förstörs.


De huvudsakliga fördelarna med att använda biologisk ogräsbekämpning:

  • Du kan plantera dina frön bara en dag efter en applicering
  • Det blir resultat bara efter ett par timmar
  • Djuren kan snabbt vistas på de behandlade områdena

Le désherbage