Ogräsbekämpning

Mer om Lomme

Art:Capsella bursa-pastoris


Ettårig (sommar eller vinteranuell) eller tvåårig ört med tunn, seg, grenig pålrot. Förökar och sprider sig uteslutande med frö.

Lomme trivs bäst på lös, ler och sandblandad jord rik på kväve och med god mullhalt. Uppträder som ogräs i trädgårdar och på åkermark.är ett av världens vanligaste ogräs.