Skydda

Mer om Kvalster

Art: Glycyphagus sp./Dermatophagoides sp.

Kvalster och dammkvalster är ett ganska naturligt inslag i våra bostäder och omgivningar. Ett kvalster producerar i sitt 4 månader långa liv 200 gånger sin egen vikt i exkrementer. Dessa torkar in och blandar sig i det vanliga dammet. Vid skakning av textiler som täcken, madrasser och mattor virvlar dammet upp och kan ge allergiska reaktioner hos känsliga personer.