Hållbar odling

Ett nytt sätt att odla i trädgården

Hållbar odling är inte en specifik teknik, det är en kombination av olika tekniker, produkter och till och med filosofi om hur man odlar hållbart med mänskligt engagemang i fullständig harmoni med naturen.

Hållbar odling möjliggör för:

  • Övning av miljövänliga tekniker, trädgårdshälsa och ens personliga välbefinnande.
  • Begränsning av externa inköp genom egenförsörjning och lokal marknadsföring för bönder.
  • Optimering av produktion, kvalitativt och kvantitativt, samt att fortsätta att undvika att "belåna" sitt land till nackdel för kommande generationer.
  • Förverkligande av energibesparingar genom att gynna förnybara energikällor.
La permaculture

Dessa är hörnstenarna för hållbar odling:

Lev din trädgård

Detta innebär att ha en helhetssyn på din trädgård från början, i harmoni med den naturliga miljön som den inhyser. Jordens klimat- och mikroklimats-egenskaper måste beaktas, liksom landets läge och anpassning till dessa egenskaper i stället för att försöka förändra dem.
 

Tänk på att skapa en praktisk trädgård

Det handlar också om att spara på sin egen kraft genom att odla växter som kräver daglig skötsel nära, och å andra sidan odla grödor som kräver lite skötsel längst bort i sin trädgård.


Tänk på allt som en resurs

Skapandet av rika, varierade, produktiva ekosystem, favoriserar växtens biologiska mångfald och därmed djurens biologiska mångfald. Detta tillvägagångssätt kommer att uppmuntra ankomsten av trädgårdsallierade som är viktiga för att bekämpa skadedjur i trädgårdarna. Som det kombinerade jord- och skogsbruket, skogsgården, eller spiraler av örter bland torra stenar, en pool eller en damm.

 

Skapa en behaglig trädgård 

Sträva alltid efter en estetik och välbefinnande, vilket är en viktig aspekt av hållbar odling. Det är också viktigt att trivas, koppla av och njuta i trädgården.

Inte ens blomsterrabatterna är utformade slumpmässigt, utan de återspeglar principen om en Mandala-trädgård. En helig cirkel med fyra öppningar som representerar de fyra kardinalpunkterna. Denna typ av trädgård härstammar i Indien och den leder en in i en resa av personlig tillväxt.
 

Sluta aldrig att experimentera

Du kommer att behöva upptäcka och testa nya tekniker, eller omvänt glömda metoder, som att odla i varma lager eller i lager som "lasagne"-rabatter.

Observation av naturens miljöer kommer att ge en insikt om hur det fungerar, så att du kan lära dig om växelverkan mellan levande organismer och balans i ett naturligt spel. Få inspiration för att hitta lösningar som kommer att hålla skadedjurspopulationer under störningströskeln för grödor, grundat på biomimetik.

Det är helt klart att hållbar odling erbjuder ett flertal utformningar med ett gemensamt mål: människors, växters och jordens välbefinnande - under lång tid!
 

Créer un beau jardin grâce à la permaculture