Ogräsbekämpning

Mer om Groblad

Art:Plantago major


Flerårig ört med mycket kort rotstock och med ett stort knippe birötter. Förökar sig enbart med frö. Blad i rosett, omkring 10-15 cm långa,äggrunda eller elliptiska. Kan vara ett besvärligt gräsmatteogräs. 

Groblad uppträder som ogräs i gräsmattor, på trädgårdsgångar, gårdsplaner osv. Den trivs i näringsrik, gärna kompakt jord.