Dataskydd

Sekretessmeddelande
SBM är medveten om att sekretessen rörande den personliga information som blir ett resultat av användningen av denna webbplats är viktig. Vi tar mycket allvarligt på skyddet av din personliga information. Därför vill vi gärna informera om vilka data vi behåller och vilka data vi kasserar. Med det här sekretessmeddelandet vill vi också informera om våra säkerhetsåtgärder.

Insamling av data
Du kan använda vår webbplats utan att lämna några personuppgifter. Du behöver inte lämna någon personlig information som ett villkor för att använda webbplatsen, förutom om det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla dig en produkt eller tjänst på din egen begäran. 
När du använder vår webbplats lagrar vi av olika säkerhetsskäl data i våra servrar. Dessa data kan inkludera namnet på din internetleverantör, den webbplats som du använde för att länka till vår webbplats, de webbplatser som du besöker från vår webbplats och din IP-adress. Dessa data skulle möjligen kunna användas för att identifiera dig, men vi använder dem inte på det sättet. Vi använder data från tid till annan för statistiska ändamål, men alla enskilda användare är anonyma och personerna kan inte identifieras. 
Om personuppgifter lämnas till andra för att tillhandahålla produkter eller tjänster som du begärt, eller av andra skäl som du godkänt, förlitar vi oss på tekniska och organisatoriska sätt att säkerställa att tillämpliga dataskyddsregler följs.

Insamling och bearbetning av personuppgifter
Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du registrerar dig, fyller i formulär eller skickar e-post, när du beställer produkter eller tjänster, gör förfrågningar eller begäran om beställt material eller i liknande situationer då du själv valt att lämna informationen till oss. 
Databasen och dess innehåll förblir hos oss och hos dem som bearbetar data åt oss och som ansvarar inför oss, samt i våra servrar. Dina personuppgifter vidarebefordras inte av oss eller våra representanter för användning av tredje part i någon form, såvida vi inte fått din tillåtelse eller måste göra det enligt lag. 

Vår hemsida kan vara spårad och analyserad av en analys och optimeringstjänst .

Syftet med användningen
De data vi samlar in kommer endast att användas i syfte att tillhandahålla de produkter eller tjänster som du begärt eller för andra ändamål för vilka du gett ditt medgivande, förutom när lagen anger annat.

Rätt till åtkomst och korrigering
Du har rätt att granska och göra ändringar i alla personuppgifter som finns i vårt system, om du tror att uppgifterna är inaktuella eller felaktiga. Skicka bara ett e-brev till den adress som anges i Imprint eller kontakta oss på adressen nedan.

Rätt till annullering
Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande att använda dina personuppgifter i framtiden. Skicka bara ett e-brev till den adress som anges i Imprint eller kontakta oss på adressen nedan.

Sparande av data
Vi behåller bara personuppgifterna så länge som det behövs för att vi ska kunna utföra de tjänster som du begärt eller som du lämnat ditt medgivande till, förutom när lagen anger annorlunda (t.ex. i samband med en pågående rättsprocess).

Användning av cookies
På vissa webbplatser används s.k. cookies för att vi ska kunna öka effektiviteten för dig. Cookies är identifierare som vår webbserver skickar till din dator för att kunna identifiera vilken dator som används under sessionen. De flesta webbläsare är inställda så att cookies accepteras automatiskt. Du kan också avaktivera lagringen av cookies eller justera din webbläsare så att du får ett meddelande innan en cookie lagras i din dator.

Barn
Eftersom det är extra viktigt att skydda barnens integritet samlar vi inte in, bearbetar eller använder någon information på vår webbplats som rör en enskild person som vi vet är under 13 år utan föregående, verifierbart medgivande från dennes målsman. Denne har rätt att på begäran se den information som barnet lämnat och/eller kräva att den tas bort.

Kontakt
Om du har några problem, frågor eller förslag är du välkommen att kontakta oss.
 

SBM Life Science
Kronoslättsföretagspark
Postbox 13
245 21 Staffanstorp

Tel: +46 (0) 40 41 81 8 
Fax: +46 (8) 42 00 25 36 

E-post sweden.info@smb-company.com 
Webb: www.solabiol.com/se


Den ständiga utvecklingen av Internet kräver tillfälliga förändringar i vår integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar vid behov.