Skydda

Mer om Äpplevecklare

Art: Cydia pomonella

Larven äter ur kärnhuset och lämnar som fullbildad äpplet genom en grov gång, oftast markerad med en brun klump av exkrementer. Angripen frukt faller i förtid. På mindre träd kan man plocka bort angripna äpplen medan de ännu sitter på trädet och kasta i soporna. I en hemträdgård är det svårt att få effekt med kemisk bekämpning.