Ogräsbekämpning

Mer om Åkervinda

ArtConvolvulus arvensis


Flerårig växt som förökar och sprider sig med frön och krypande rötter. Rotsystemet består av kraftfulla, förgrenade och krypande rötter som kan spridas över ett område på ca 20 m2 under en enda sommar. Åkervindan har även vertikala rötter som går ända ner till 2 meters djup eller mer.

Den blommar med vita till rosa blommor i juni - oktober. De gillar bäst näringsrika, lätta och varma jordar, men förekommer också på tyngre jord. Detta ogräset är svårt att bekämpa.