Solabiol mot Ugress - 3L

Finn en butikk

Ugressrent er et bredspektret, kontaktvirkende og ikke selektivt ugress-middel. Det er hurtigvirkende og har synlig effekt allerede etter 1 dag. Ugressrent inneholder fettsyre som aktivt stoff. Dette er naturlig forekommende og lett nedbrytbart. Ugressrent har ikke effekt på røtter eller bark. Dermed kan det behandles under hekker og busker samt rundt trær.

    • Rasktvirkende effekt innen 3 timer
    • 100% biologisk nedbrytbar
    • Naturlige ingredienser

Tilgjengelige størrelser: 3 l

Bruke når

Optimal bruk
Mulig bruk
Ikke bruk

Hvordan

Påføringsmetod: 
Sprøjtning

Solabiol mot Ugress og Moss vil gi de beste resultatene når ugresset er mindre enn 10 cm og er i god vekst. For best resultat, ved høy temperatur og sol. Ved lave temperaturer, og effekten er like god, men det tar lengre tid å se det. Spray slik at ugress og mose blir fuktig.

Solabiol mot Ugress og Mose har ingen effekt på plantens røtter eller bark. Derfor, kan behandlingen være utført under hekker og busker, og rundt trær. Produktet er kontaktverkande og bare påvirker de grønne delene av planten. Unngå å spraye på de grønne delene av plantene som må beholdes.

Dosering

På nytillvæxt av luke fra roten eller frø kan behandlingen gjentas.

Maksimum 4 behandlinger i løpet av tillvæxtperioden med et intervall på 2-4 uker (4-8 for moss). 

Rekker til

  • 1 L räcker till cirka 10 m²

Sammensetning

Registreringsinformasjon

Registration name: Ugressrent

Registration number: 2018.42

Bruk vernehansker av nitrilgummi, vernebriller og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

H319, EUH401, P102, P261, P337+P313, P305+P351+P338