Solabiol Insektkonsentrat P

Finn en butikk

Mot bladlus, skjoldlus, ullus, mellus, granlus, trips og sikader på kjernefrukt, steinfrukt og prydplanter. Tillatt brukt i hobbyhager.

    • Raskt tiltak mot alle de store skadedyrene på planter
    • Solabiol Insektkonsentrat inneholder ingen syntetiske pyretriner

Tilgjengelige størrelser: 250 ml

Bruke når

Optimal bruk
Mulig bruk
Ikke bruk

Hvordan

Påføringsmetod: 
Sprøjtning

Starte behandling så snart som angeppen begynner eller de første symptomene viser seg. Kvelden er den beste tiden for behandlingen som produktet virker best ved lavere temperaturer, og sterkt sollys sammen med betyr kan skade planter.

Dosering

Optimal effekt oppnås når bladene er godt fuktig. Ikke glem blad undersides hvor mange insekter skjule.

Rekker til

  • 22 liter

Sammensetning

    Pyretriner: 4,59 g/l
    Rapsolje: 825,3 g/l

Registreringsinformasjon

Registration name: Insektkonsentrat P

Registration number: 2018.10

Konsentrat kan kun omsettes av godkjente plantevernforhandlere. Bruk vernehansker av nitril ved håndtering og bruk av preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

H411, EUH401, P102, P261