Riktig bruk av sprøyter

En metode for å ta kontroll over hagen

Sprøyting er grunnlaget for alle biologiske behandlinger mot insekter og parasittiske sykdommer, men det kan også brukes for å få kontroll på ugresset. Med en sprøyte kan du påføre den ferdige behandlingen (konsentrert produkt utblandet med vann) som en lett spray på uønskede planter og gress.  

Følg disse fire enkle trinnene før bruk:

 1. Lokaliser problemet du har lagt merke til i hagen.
 2. Identifiser hvilken type produkt du trenger.
 3. Finn det mest egnede produktet basert på råd fra spesialistene i hagebutikken din.
 4. Påfør produktet i henhold til produktets bruksanvisning og spesialistenes råd.


Beregn hvor mye vann du trenger

Beregn hvor mye vann du trenger basert på overflateområdet som skal behandles, slik at du får en optimal effekt uten å bruke for mye produkt. Slik unngår du også problemer som følge av overbruk av behandlingen.

Kalibrer sprøyten til å beregne mengden produkt som brukes og området som behandles på ett minutt.

Du finner riktig mengde vann slik

Du finner riktig mengde vann slik

Vannmengde (i liter) = sprøytens kapasitet – vannmengden som er igjen når sprøyten begynner å produsere perleformede dråper

Hvis du for eksempel har igjen to liter, bør du lage en blanding på 5 l – 2 l = 3 l (og følge produsentens anvisning for mengde produkt i 3 liter vann).

Hvis dosen som produsenten har angitt er 15 ml per 5 liter vann, bør du tilsette 9 ml produkt i 3 liter vann.
Dette er «3-regelen»: (15 x 3) / 5 = 9 ml per 3 l vann.

Riktig sprøyting:

Sprøyt til du får en «hengende dråpe», altså en dråpe som blir hengende som en perle på kanten av bladet uten å falle.

 • Fyll en definert mengde rent vann i sprøyten (f.eks. 5 l).
 • Spray på plantene til det dannes dråper på kanten av bladene.
 • Tøm resten av tanken i et målekar.

 

Ta hensyn til værforholdene:

 • Sol: Sterk sol kan påvirke effekten av behandlingen. Produkter som fungerer gjennom kontakt vil bli ødelagte etter 15 dager med sterkt solskinn.
 • Regn: Enkelte produkter kan bli utvannet av regn. Behandlingsprodukter som fungerer gjennom kontakt blir raskt utvannet av regn, siden de ikke får tiden de trenger til å penetrere planten. Det er derfor viktig å ta hensyn til værforholdene på behandlingsdagen.
 • Vind: Ikke forsøk å påføre produkter i sterk vind. Ugressmidler som spres til feil steder kan skade planter, kjøkkenhager og lignende i nabolaget og føre til konflikter med naboene.

  * Penetrerer planten gjennom bladene og sirkulerer i plantens sevje. Ved bruk av insekticider blir hele planten giftig for insekter.

 

Beskytt deg selv

Når du blander eller påfører produktet, må du bruke hansker, ugjennomtrengelige klær og briller for å unngå at produktet kommer i kontakt med øyne og hud. Ikke drikk, spis eller røyk mens du påfører behandlingen.

Husk at giftige produkter må oppbevares utilgjengelige for barn og dyr på et låst sted med god ventilasjon. Beskytt produktet mot varme, fuktighet og frost, og lagre det på brannsikre hyller som ikke vil trekke til seg produktet.

Skyllevann og restprodukter skal ikke helles i avløpet eller på bakken. Be om informasjon om avhending av skyllevann og restprodukter fra kommunen.

Husk å beskytte kledning, vegger o.l. når du påfører produktet med en sprøyte.