Retningslinjer for akseptabel bruk

Disse retningslinjene for akseptabel bruk beskriver vilkårene mellom deg og oss for hvordan du kan skaffe deg tilgang til nettstedet [www.solabiol.no] («nettstedet vårt»). Retningslinjene for akseptabel bruk gjelder for alle brukere av og besøkende på nettstedet vårt.

Ved å bruke siden godtar du, og samtykker du i å overholde, alle retningslinjene i disse retningslinjene for akseptabel bruk, som er et tillegg til våre generelle bruksvilkår.

[www.solabiol.no] er et nettsted som administreres av SBM («vi» eller «oss»). 

Ulovlig bruk

Du skal kun bruke nettstedet vårt på lovlig måte. Du kan ikke bruke nettstedet:

 • på en måte som utgjør et brudd på gjeldende lokale, nasjonale eller internasjonale lover eller forskrifter.
 • på en ulovlig eller straffbar måte, eller på en måte som har ulovlige eller straffbare hensikter eller følger.
 • i den hensikt å skade eller forsøke å skade mindreårige på noen som helst måte.
 • til å sende, med overlegg motta, laste opp, laste ned, bruke eller gjenbruke materiale som ikke er i samsvar med våre innholdsstandarder som beskrevet nedenfor.
 • til å overføre eller sørge for sending av uoppfordret eller uautorisert reklame eller kampanjemateriale eller noen annen form for lignende markedsføring (spam).
 • til å med overlegg overføre data eller sende eller laste opp materiale som inneholder virus, trojanske hester, ormer, logiske bomber, keyloggere, spionprogrammer, annonseprogrammer eller andre skadelige programmer eller lignende kode som er utviklet for å negativt påvirke bruken av programvare eller maskinvare.

Du samtykker også i å:

 • ikke reprodusere, duplisere, kopiere eller videreselge noen del av nettstedet vårt på en måte som bryter bestemmelsene i våre generelle bruksvillkår.
 • ikke skaffe deg urettmessig tilgang til, forstyrre eller ødelegge:
       - noen del av nettstedet vårt.
       - utstyr eller nettverk som nettstedet vårt er lagret på.
       - programvare som brukes til å levere nettstedet vårt.
       - utstyr eller nettverk som eies eller brukes av en tredjepart.

Interaktive tjenester
Vi vil kanskje fra tid til annen tilby interaktive tjenester på nettstedet vårt, inkludert men ikke begrenset til:

 • chatterom
 • oppslagstavler
 • (interaktive tjenester)

I tilfeller der vi tilbyr en interaktiv tjeneste, vil vi gi deg tydelig informasjon om hvilken type tjeneste som tilbys, om tjenesten er sensurert og om hvilken form for sensur som benyttes (f.eks. om den utføres av mennesker eller ikke).

Vi vil gjøre det vi kan for å vurdere potensielle risikoer for brukerne (og spesielt for barn) fra tredjeparter når de bruker en interaktiv tjeneste på nettstedet vårt, og vi vil i hvert enkelt tilfelle bestemme hvorvidt det er hensiktsmessig å benytte sensur av den aktuelle tjenesten (og hvilken type sensur det er hensiktsmessig å bruke) i lys av disse risikoene. Vi har imidlertid ingen plikt til å følge med på, overvåke eller sensurere interaktive tjenester som vi tilbyr på nettstedet vårt, og vi frasier oss ettertrykkelig ethvert ansvar for tap eller skade som oppstår som følge av en brukers bruk av interaktive tjenester på en måte som bryter innholdsstandardene våre, uavhengig av om tjenesten er sensurert eller ikke.

Mindreårige må ha tillatelse fra foreldre eller foresatte for å bruke våre interaktive tjenester. Vi anbefaler at foreldre som tillater bruk av interaktive tjenester diskuterer nettsikkerhet med barna sine, ettersom sensuren ikke er feilfri. Mindreårige som bruker en interaktiv tjeneste bør gjøres klar over de potensielle farene dette kan medføre.

I tilfeller der vi sensurerer en interaktiv tjeneste, vil vi som regel gi deg en mulighet til å ta kontakt med sensuransvarlig for å ta opp eventuelle bekymringer eller problemer.

Innholdsstandarder
Disse innholdsstandardene gjelder for alt materiale du publiserer på nettstedet vårt (publikasjoner) og for alle interaktive tjenester som er tilknyttet disse. Du må overholde de følgende standardene juridisk sett, og vi forventer også at du deler verdiene som disse representerer. Standardene gjelder for enhver del av en publikasjon og for hver enkelt publikasjon som helhet.

Publikasjonene må:

 • være korrekte (der de oppgir fakta).
 • være oppriktige (der de oppgir meninger).
 • overholde gjeldende lovverk i [Norge] og i ethvert annet land hvor de publiseres.

Publikasjonene må ikke:

 • inneholde injurierende materiale.
 • inneholde materiale som er uanstendig, støtende, hatefullt eller kontroversielt.
 • fremme seksuelt eksplisitt materiale.
 • fremme vold.
 • fremme diskriminering på bakgrunn av rase, kjønn, religion, nasjonalitet, handikap, seksuell legning eller alder.
 • medføre brudd på opphavsrett, databaserettigheter eller varemerker som tilhører noen annen person.
 • medføre fare for å villede noen.
 • medføre brudd på juridiske forpliktelser overfor en tredjepart, som for eksempel kontraktmessige forpliktelser eller taushetsplikt.
 • fremme ulovlig aktivitet.
 • være truende, misbruke eller angripe andres personvern, eller skape irritasjon, problemer eller unødvendig bekymring.
 • medføre fare for å plage, opprøre, sjenere, engste eller irritere andre personer.
 • brukes til å etterligne andre personer eller skape en uriktig fremstilling av din identitet eller tilknytning til en annen person.
 • gi inntrykk av de kommer fra oss, dersom dette ikke er tilfellet.
 • forfekte, fremme eller legge til rette for en ulovlig handling, som (for eksempel) brudd på opphavsrett eller misbruk av datamaskiner.

Midlertidig eller permanent utestengelse
Vi vil, etter eget forgodtbefinnende, avgjøre om din bruk av nettstedet har medført brudd på disse retningslinjene for akseptabel bruk. Dersom det har blitt begått brudd på retningslinjene, kan vi reagere på dette på en etter vår mening hensiktsmessig måte. 

Manglende overholdelse av disse retningslinjene for akseptabel bruk utgjør vesentlig mislighold av de generelle bruksvilkårene som utgjør grunnlaget for din rettighet til bruk av nettstedet vårt, og kan resultere i at vi benytter ett eller flere av følgende tiltak:

 • Umiddelbar, midlertidig eller permanent tilbakekallelse av dine rettigheter til bruk av nettstedet vårt.
 • Umiddelbar, midlertidig eller permanent fjerning av innlegg og materiale som du har lastet opp til nettstedet vårt.
 • Utsendelse av en advarsel til deg.
 • Rettslige skritt mot deg for erstatning for eventuelle kostnader i forbindelse med tap og skader (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige administrative og juridiske kostnader) som oppstår som en konsekvens av brudd på retningslinjene.
 • Videre rettslige skritt mot deg.
 • Utlevering av informasjon til rettshåndhevende myndigheter i den grad vi rimelig anser som nødvendig.

Vi tar intet ansvar for virkemidler som benyttes som en konsekvens av brudd på disse retningslinjene for akseptabel bruk. Virkemidlene som er beskrevet i disse retningslinjene er ikke uttømmende, og vi kan ta i bruk andre virkemidler hvis vi mener at dette er riktig.

Endringer i retningslinjene for akseptabel bruk
Vi kan revidere disse retningslinjene for akseptabel bruk når som helst ved å gjøre endringer på denne siden. Du forventes å sjekke denne siden fra tid til annen for å se etter eventuelle endringer, ettersom slike endringer er juridisk bindende for deg. Enkelte av bestemmelsene som er beskrevet i disse retningslinjene for akseptabel bruk kan bli erstattet av bestemmelser eller merknader som publiseres i andre deler av nettstedet vårt.