Gjødsle

Mer om Potet plante

Art: Solanum tuberosum
Familie: Solanaceae


Hvordan den plantes:  Potet
Potet trives i mildt vær, men tåler også kjølig vær. Optimal dyrkingstemperatur er 15 °C.

For å oppnå best resultat, bruk en knoll heller enn å forsøke å dyrke fra frø. Knollen fra potetplanten er den delen av planten man spiser. Det beste er å bruke knoller fra en annen region i stedet for de som vokser i hagen din, helst fra fjelltrakter. Det kommer til å gi bedre avling.

Undersøk knollene før du planter dem, for å kunne velge ut de beste. Let etter utviklede «øyne» og knoller som er 4 – 8 cm i diameter. I kjølige nordlige regioner, plantes knollene fra februar til juni. Lengre sør i Europa plantes potet fra september til desember.

Sett potetene med 30 cm mellomrom og i rader. Hver rad skal være i 50 – 60 cm avstand fra hverandre. Man kan også formere store poteter gjennom å dele dem i like store biter med 2 – 3 «øyne» på hver. Delene skal ligge luftig i 3 – 4 dager. Den enkleste måten å plante, er å lage en lang, smal og 7 – 10 cm dyp fure, legge i knollene og dekke dem med jord.

Jorden skal være porøs, av middels struktur dype nede og sval, med lett sur pH-verdi. Potet må beskyttes mot frost mens de vokser. Den beste måten er å legge jord opp mot det voksende skuddet. Etter de første par ukene, bygger man opp en voll rundt planten som når opp til 2/3 av den. Fortsett å legge på jord slik at potetknollen aldri får direkte sol på seg.

Mens poteten setter skudd trenger den minimalt med vann, og man vanner bare for å holde jorden kjølig.