Konfidensialitetsutsagn

SBM er klar over at konfidensialitet i forbindelse med den personlige informasjonen forbundet med bruk av dette nettstedet, er viktig. Vi tar beskyttelsen av din personlige informasjon svært alvorlig. Derfor vil vi gjerne informere om hvilke data vi beholder og hvilke vi kasserer. Med dette konfidensialitetsutsagnet vil vi også informere om våre sikkerhetstiltak.

Innsamling av data
Du kan bruke nettstedet vårt uten å legge igjen personopplysninger. Du trenger ikke oppgi noe personlig informasjon for å kunne bruke nettstedet, bortsett fra det som er nødvendig for at vi skal kunne levere et produkt eller en tjeneste som du selv har bedt om. Når du bruker nettstedet vårt, lagrer vi data av forskjellige sikkerhetsårsaker i serverne våre. Disse dataene kan omfatte navnet på din internettleverandør, nettstedet du brukt til å koble til vårt nettsted, lenkene til andre nettsteder som du klikker på fra vårt nettsted, og din IP-adresse. Disse dataene ville kunne brukes for å identifisere deg, men vi bruker dem ikke på den måten. Vi bruker det til statistiske formål fra tid til annen, men alle enkeltbrukere er anonyme, og personene kan ikke identifiseres. Hvis du etterlater personopplysninger til andre, slik at de kan levere produkter eller tjenester som du har bedt om, eller av andre grunner som du har godkjent, forsøker vi på teknisk og organisatorisk sett å sikre at tilstrekkelige personvernregler følges.

Innsamling og bearbeiding av personopplysninger
Vi samler kun inn personopplysninger som du selv gir oss når du registrerer deg, fyller ut skjemaer eller sender e-brev, når du bestiller produkter eller tjenester, kommer med forespørsler eller bestiller materiale, eller i lignende situasjoner der du selv har valgt å gi oss informasjon. 
Databasen og innholdet i denne blir hos oss, og hos de som bearbeider data for oss og står ansvarlig for oss, samt i våre servere. Dine personopplysninger videreformidles ikke av oss eller våre representanter for bruk av tredjepart i noen form, såfremt vi ikke har fått din tillatelse eller må gjøre det i henhold til lov. 

Vi beholder kontrollen over og ansvaret for bruken av eventuelle personopplysninger som du gir oss. Enkelte opplysninger kan bli lagret eller bearbeidet i datamaskiner i andre jurisdiksjoner, f.eks. USA, som kan ha andre personvernbestemmelser enn de som gjelder der du bor. I slike tilfeller passer vi på at egnede vernetiltak treffes for å kreve at de som bearbeider data i det aktuelle landet, opprettholder et personvern som er likeverdig det som finnes der du bor.

Formålet med databruk
De dataene vi samler inn, blir bare brukt til å levere de produktene eller tjenestene du har bedt om, eller til andre formål som du har gitt ditt samtykke til, bortsett fra når lov krever noe annet.

Rett til tilgang og korrigering
Du har rett til å granske og endre alle personopplysninger som finnes i vårt system hvis du tror at opplysningene er uaktuelle eller feil. Bare send en e-postmelding til adressen nedenfor.

Rett til annullering
Du har rett til når som helst å trekke tilbake samtykket ditt til å bruke personopplysningene dine i fremtiden. Bare send en e-postmelding til adressen nedenfor.

Lagring av data
Vi beholder bare personopplysningene så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne utføre de tjenestene du har bedt om, eller som du har gitt ditt samtykke til, bortsett fra når annet er angitt ved lov (f.eks. i forbindelse med en pågående rettsprosess).

Bruk av cookies
På enkelte nettsteder brukes såkalte cookies for at vi skal kunne øke effektiviteten for deg. Cookies er informasjonskapsler som vår nettserver sender til din datamaskin for å kunne identifisere hvilken datamaskin som brukes i løpet av økten. De fleste nettlesere er innstilt slik at cookies aksepteres automatisk. Du kan også aktivere lagring av cookies eller justere nettleseren din slik at du får en melding før en cookie lagres på datamaskinen din.

Sikkerhet
SBM bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine opplysninger mot manipulering, tap, ødeleggelse eller tilgang fra uautoriserte personer. Alle personopplysninger som du sender til SBM, krypteres for å forhindre at de misbrukes av tredjepart. Våre sikkerhetsrutiner revideres fortløpende, basert på den siste tekniske utviklingen.

Barn
Fordi det er ekstra viktig å beskytte barns integritet, samler vi ikke inn, bearbeider eller bruker noen informasjon på vårt nettsted som gjelder en enkeltperson vi vet er under 13 år, uten forutgående, kontrollerbart samtykke fra dennes foreldre/verge. Denne har rett til å se informasjonen barnet har oppgitt på anmodning og/eller kreve at informasjonen fjernes.

_________________________________________________________

Kontakt
Hvis du har noen problemer, spørsmål eller forslag, vennligst kontakt oss.

SBM Life Science
Scheelevägen 30
223 63 Lund, Sverige

Tel: +47 22 64 49 58

E-post : norway.info@smb-company.com