Hva er økologisk hagebruk?

Økologisk hagebruk er bra for miljøet. Det reduserer risikoen for negative miljøeffekter samtidig som det legger til rette for en sunn livsstil.

Økologisk hagebruk handler om en bærekraftig forvaltning av hagen med inspirasjon fra naturen. Det betyr å ta hensyn til samhandlingen mellom de forskjellige levende organismene i hagen – jorden, plantene, vannet osv. – samtidig som det oppmuntrer til å ta vare på organismene som er nyttige, altså våre «allierte» organismer. Disse bestemmer hvilke organismer vi anser som skadelige (for eksempel bladlus). Økologisk hagebruk er basert på en global tilnærming til hagen, uten bruk av kjemiske stoffer og ved hjelp av alternative løsninger for biologisk kontroll.
 

Her er noen eksempler:

 1. Planten må plasseres i optimale forhold (jord, klima, nærhet til «allierte» planter) med tanke på sine spesifikke behov, slik at den kan beskytte seg mot angrep. 
   
 2. Velg naturlig hjemmehørende arter eller arter som har tilpasset seg regionen, og tenk over aspekter som ulike jordtyper og hvilken vei hagen vender. «Det finnes en plante som vil vokse i alle deler av hagen, men den samme planten vokser ikke nødvendigvis overalt!»
   
 3. Husk å tilsette næringsstoffer i jorden, slik at plantene får næringen de trenger.Husk å kun bruke organisk gjødsel, og sørg for at jorden alltid er dekket av plantematerie eller tekningsmateriale slik den ville vært i skogen. Jorden er en maskin som komposterer all organisk materie du gir den; den er en levende organisme.  
   
 4. Kombiner plantetyper som passer sammen. Noen planter fungerer godt sammen, mens andre ikke gjør det.  
   
 5. Husk å veksle mellom hva du dyrker hvor. I en grønnsakshage bør du ikke dyrke de samme grønnsaksfamiliene på samme sted flere år på rad. Hvis du veksler på hva du dyrker hvor, unngår du at jordsmonnet tømmes for enkelte næringsstoffer, samtidig som du begrenser skadedyrforekomsten. Skadedyr som finner vertsplanten sin på samme sted hvert år, vil formere seg raskt.
   
 6. Gjenopprett faunabalansen. Legg til rette for dine «allierte» i hagen. Marihøner bidrar til å holde bladlus på avstand, og du bør sette opp fuglekasser og plante planter som fuglene liker, da disse bidrar til å holde forekomsten av skadedyr nede. 
   
 7. Skap et mangfoldig miljø. Dyrk mange forskjellige plantearter som i seg selv danner et livsgrunnlag for et stort antall ulike dyr. Hagen kan være et økosystem med et fantastisk biologisk mangfold av planter og dyr! Målet er ikke å bli kvitt disse «allierte»; dette vil nemlig etterlate hagen ubeskyttet mot andre arter du ikke ønsker. Med andre ord: Hvis du vil unngå at bladlusen gjør skade i hagen, bør du ha marihøner som kan spise dem!
   
 8. Sett av plass til vann: Litt vann i hagen, selv om det bare er en liten dam med vannplanter på en kvadratmeter eller to, skaper et utrolig rikt økosystem i seg selv!
   
 9. Følg med på hagen: Forstå hagen din – dette vil hjelpe deg med å være proaktiv i stedet for reaktiv. Jobb forebyggende i stedet for å løse problemer etter de har oppstått.
   
 10. Bruk forebyggende produkter og produkter for biologisk kontroll, og følg bruksanvisningene og anbefalt dosering.

Økologisk hagebruk er et langvarig forhold mellom deg og hagen din, med gjensidige fordeler.