Beskytte

Mer om Bladlus

Art:Alphidoidea

Lusene sitter på undersiden av bladene, langs stilken og på blomsterknopper. Bladene blir krøllete, skuddspissene forkrøplet og springer ikke ut. De angrepne plantedelene er dekket av bladlusenes ekskrement (honningdugg) som gir grobunn for soppsykdommen sotskimmel.

Om sommeren oppstår tallrike generasjoner av bladlus. Det oppstår også bevingede dyr som sørger for videre utbredelse. Overvintrer som vinteregg.