Bærekraftig jordbearbeiding

En ny metode for jordbearbeiding i hagen

Bærekraftig jordbearbeiding er ikke én spesiell teknikk, men snarere en kombinasjon av forskjellige teknikker og produkter – en filosofi om hvordan man kan dyrke bærekraftig med menneskelig påvirkning som er i harmoni med naturen.

Bærekraftig jordbearbeiding:

  • gir mulighet til å benytte miljøvennlige teknikker som gir en sunn hage og bidrar til din personlige velvære.
  • begrenser behovet for eksterne innkjøp ved å bruke ting du kan skaffe selv og kjøpe fra lokale bønder.
  • gir optimalisering av produksjonen, både med tanke på kvalitet og kvantitet, samtidig som man skaper et bærekraftig jordsmonn som vil fungere i generasjoner.
  • gir gode muligheter til bruk av fornybar energi.
La permaculture

Dette er hjørnesteinene i bærekraftig jordbearbeiding:

Tenk på hele hagens livsløp

Du bør ha en helhetlig tilnærming til hagen helt fra begynnelsen, i harmoni med naturen som omgir den. Jorden, klimaet, mikroklimaene og beliggenheten må hensyntas, og man bør tilpasse seg disse i stedet for å forsøke å endre dem.

 

Forsøk å skape en praktisk hage

Det handler også om å redusere sin egen arbeidsmengde ved å plassere plantene som trenger daglig oppfølging tett på huset, mens plantene som trenger lite omsorg plasseres i ytterkantene på eiendommen.

 

Tenk på alt som en ressurs

Lag rike, varierte og produktive økosystemer som skaper et biologisk mangfold blant plantene og, som en følge av dette, et lignende mangfold blant dyrene. Denne tilnærmingen legger til rette for de «allierte» i hagen som er avgjørende for å holde skadedyrene på avstand. Prinsippene ligner de som brukes i skogslandbruk, hvor planter og trær fra skogen brukes for å skape gode økosystemer på dyrket mark.

 

Lag en attraktiv hage

Sørg for å skaffe deg kunnskap om hvordan du skaper en flott og sunn hage – dette er et viktig aspekt i bærekraftig jordbearbeiding. Det er også viktig å like arbeidet i hagen, og at hagen er et sted hvor du kan slappe av og kose deg.

Det er til og med en tanke bak formen på blomsterbedene. De gjenspeiler prinsippet bak en Mandala-hage: en hellig sirkel med fire åpninger som representerer de fire kardinalpunktene. Denne hagetypen har sitt opphav i India, og er en del av en helhetlig prosess for personlig vekst.

 

Slutt aldri å eksperimentere

Du må oppdage og teste ut nye teknikker, eller kanskje glemte teknikker som dyrking i lag (som i «lasagne»-bed).

Ved å følge med på det naturlige miljøet får du innsikt i hvordan det fungerer. På denne måten lærer du om samhandlingen mellom levende organismer og den naturlige balansen i miljøet. Biomimetikk kan inspirere deg til å finne løsninger som holder skadedyrene på akseptable nivåer.

 

Som du skjønner, dreier bærekraftig jordbearbeiding seg om mange aspekter som bidrar til et felles mål, nemlig velvære for mennesker, planter og planeten vår – i lang, lang tid.

 

Créer un beau jardin grâce à la permaculture