SlakkenkorrelsTegen naaktslakken

Waar te koop

Natria slakkenkorrels is een middel op basis van de werkzame stof ferri fosfaat (ijzer(lll)fosfaat). De korrels zijn attractief voor naaktslakken. Onmiddelijk na opname van de korrels stoppen de slakken met vreten.

    •  Regenbestendig
    •  Na gebruik kunnen huisdieren de tuin weer in

Beschikbare verpakkingsmaten: 500 g 1 kg

Wanneer te gebruiken

Optimale toepassing
Mogelijke toepassing
Niet toepasbaar

Hoe te gebruiken

Toepassingsmethode: 
Strooien

Natria slakkenkorrels is een middel op basis van de werkzame stof ferri fosfaat (ijzer(III)fosfaat). De korrels zijn attractief voor naaktslakken. Onmiddellijk na opname van de korrels stoppen de slakken met vreten. De optredende vraatstop gaat niet gepaard met een sterke slijmvorming. De slakken trekken zich terug in hun schuilplaats en gaan na korte tijd dood. In gewassen waarbij de slakken zich continu op het gewas bevinden kunnen slakkenkorrels onvoldoende werken en is een vroegtijdige behandeling nodig. De ondergronds, verborgen levende slakken (zoals de kielslak) worden niet bestreden. Schade aan een aardappelgewas tengevolge van deze kielslak wordt niet voorkomen. 

Ter bestrijding van naaktslakken. Een behandeling uitvoeren zodra slakken of slakkenvraat worden waargenomen. Het middel bij voorkeur uitstrooien in de avonduren met de hand of een granulaatstrooie kunstmest strooier. De behandeling herhalen als alle korrels zijn weggevreten én er nog steeds 
slakken worden waargenomen. Bij zware aantasting hoogste dosering gebruiken. 
Strooi het middel gelijkmatig uit tussen de planten.

Tijdstip en manier van toepassing Natria slakkenkorrels kan zowel rondom sierplanten als eetbare gewassen worden toegepast. Strooi het middel uit vanaf het eerste moment dat slakken worden waargenomen of dat vraatschade waarneembaar is. Het beste resultaat wordt verkregen wanneer het middel wordt ingezet als de slakken zeer bedrijvig zijn. Pas het middel daarom bij voorkeur toe in de avond onder warme vochtige omstandigheden. De behandeling herhalen als alle korrels zijn opgegeten en er nieuwe slakken worden gesignaleerd.
Slakken die zich in de planten zelf begeven zoveel als mogelijk verwijderen. Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Droog bewaren.
 

Dosering

Dosering; 2,5-5 gram middel per m2 per toepassing
Maximaal aantal toepassingen per jaar; 4x
Minimum interval tussen toepassingen in dagen; 14 dagen

Samenstelling

    1% ijzer(lll)fosfaat

Registratie informatie

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen