Microsulfo spuitzwavelTegen schimmels

Waar te koop

Microsulfo is bestemd voor de biologische bestrijding van schimmels, zoals schurft, meeldauw, hagelschotziekte en rode vruchtziekte op sierplanten en fruit.  

    •  Te gebruiken tot kort voor de oogst
    •  Voorkomt galmijt en viltmijt

Beschikbare verpakkingsmaten: 200 g

Wanneer te gebruiken

Optimale toepassing
Mogelijke toepassing
Niet toepasbaar

Hoe te gebruiken

Toepassingsmethode: 
Spuiten

Uitsluitend bestemd voor particulier gebruik in huis en/of (volks)tuin en/of kas. In de onbedekte teelt van appel, peer, pruim en kers mag Microsulfo toegepast worden van maart tot en met mei. In de bedekte teelt van aardbei het middel niet tijdens de oogst toepassen. In sierbeplanting mag Microsulfo gebruikt worden in de periode januari tot en met juli.
Voorkom dat nuttige insecten (bv. vlinders, bijen of lieveheersbeestjes) geraakt worden door de spuitvloeistof. Het wordt aanbevolen minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen of een afschermkap te gebruiken.
Zwavel kan gewasschade geven op appels en peren. Het gebruik van spuitzwavel bij zwavelgevoelige rassen wordt afgeraden. Wees in verband met kans op schade voorzichtig met bespuitingen in en direct na de bloei. Verlaag de dosering bij hoge temperaturen.

Daar zwavelpreparaten bij hogere temperaturen kans op schade geven, niet toepassen bij temperaturen hoger dan 25°C. Het verdient aanbeveling ’s morgens vroeg of  ’s avonds te spuiten

Dosering

Voor het afmeten in bijgeleverde maatbeker

4 gram product = 5 ml in maatbeker

5 gram product = 6 ml in maatbeker

100 ml spuitvloeistof/m2 

Samenstelling

    80% zwavel

Voorzorg gebruik

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
 

Registratie informatie

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.