Tietosuojalausunto

Verkkosivujen käytön yhteydessä kerättyjen henkilötietojen suojaaminen on tärkeä asia, johon SBM suhtautuu erittäin vakavasti. Seuraavassa kerrotaan, mitä tietoja säilytetään ja mitä hävitetään, ja miten tiedot turvataan. 

Tietojen kerääminen 
Verkkosivustoamme voi käyttää paljastamatta henkilötietojaan. Sivuston käyttö edellyttää henkilötietojen kirjaamista vain siinä tapauksessa, että tietoja tarvitaan tilatun tuotteen tai palvelun toimittamiseen. Sivuston käytön aikana yrityksen palvelimille voi tallentua tietoja turvasyistä. Näitä tietoja voivat esimerkiksi olla Internet-palveluntarjoajan nimi, sen sivuston nimi, jolta on siirrytty SBM:n sivustolle, sivustot, joille on siirrytty SBM:n sivustolta, sekä IP-osoite. Näiden tietojen perusteella voi olla mahdollista selvittää käyttäjän henkilöllisyys, mutta tietoja ei käytetä siihen tarkoitukseen. Sen sijaan tietoja käytetään ajoittain tilastollisiin tarkoituksiin, mutta sivuston käyttäjien henkilöllisyydet pidetään kuitenkin aina salassa. Kun henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille tilattujen tuotteiden tai palveluiden toimittamista tai muita käyttäjän hyväksymiä tarkoituksia varten, tietosuojasäännösten noudattaminen varmistetaan tarvittavilla teknisillä ja organisatorisilla toimilla. 

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely 
Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka käyttäjä tarkoituksella ilmoittaa meille rekisteröitymisen yhteydessä, täyttäessään lomakkeita, kirjoittaessaan sähköpostiviestejä, tilatessaan tuotteita tai palveluja tai lähettäessään meille kyselyjä esimerkiksi tilaamastaan materiaalista. 

Tietokanta sisältöineen pysyy yrityksen sisällä, ja siihen on pääsy vain valtuutetuilla henkilöillä tai meille työskentelevillä palveluntarjoajilla. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansien osapuolten käyttöön missään muodossa, ellemme ole saaneet siihen käyttäjän lupaa tai ellei se ole lainsäädännön mukaan välttämätöntä.  

Analysointi- ja optimointipalvelut voivat seurata ja analysoida sivustoamme. 

Käyttötarkoitukset 
Kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan toimitettaessa tilattuja tuotteita tai palveluita tai muussa käyttäjän hyväksymässä tarkoituksessa sekä lainsäädännön niin vaatiessa. 

Oikeus tarkistaa ja korjata omat tiedot 
Sivuston käyttäjällä on oikeus tarkistaa ja korjata järjestelmään tallennettuja henkilötietojaan, jos hän epäilee niiden olevan vanhentuneita tai vääriä. Tämä onnistuu lähettämällä sähköpostiviesti Yhteystiedot-osiossa mainittuun osoitteeseen. 

Oikeus peruuttaa tietojen käyttölupa 
Sivuston käyttäjällä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa lupa henkilötietojen käyttöön. Tämä onnistuu lähettämällä sähköpostiviesti Yhteystiedot-osiossa mainittuun osoitteeseen. 

Tietojen säilyttäminen 
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin niitä tarvitaan tilatun tai hyväksytyn palvelun toimittamiseen, ja pidempään vain lainsäädännön niin vaatiessa. 

Evästeiden käyttö 
Evästeet (cookies) ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän selaimen välimuistiin. Evästeiden avulla palvelimen on mahdollista tunnistaa käyttäjän selain sivuston toiminnan tehostamiseksi ja käytön yksinkertaistamiseksi. Evästeiden kautta kerättyjä tietoja ei käytetä käyttäjän henkilöllisyyden määrittämiseen. 

Suurin osa selaimista hyväksyy evästeet automaattisesti. Voit kuitenkin vaihtaa selaimen asetuksia niin, että evästeet estetään tai niiden tallentamisesta ilmoitetaan aina erikseen. 

Lapset 
Suojellaksemme lasten yksityisyyttä, emme kerää tai käytä sivustoillamme mitään tietoa koskien henkilöitä, joiden tiedämme olevan alle 13 vuotta vanhoja ilman huoltajalta etukäteen saatua kirjallista suostumusta. Huoltajalla on oikeus pyytää nähtäväkseen lapsen antamat tiedot ja vaatia niiden poistamista. 

Yhteystiedot 
Jos sinulla on ongelmia, kysymyksiä tai ideoita, ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia alla olevaan osoitteeseen. 

SBM Life science 
Scheelevägen 30, 223 63 Lund, Sweden

Internetin jatkuva kehittyminen vaatii ajoittain muutoksia tietosuojalausuntoon. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tarvittaessa.