Hyväksyttävän käytön säännöt

Näissä hyväksyttävän käytön säännöissä määritellään ehdot, joiden mukaisesi käyttäjä saa käyttää verkkosivustoamme [sivuston osoite] (sivustomme). Nämä hyväksyttävän käytön säännöt koskevat kaikkia sivustomme käyttäjiä ja sivustossa vierailevia.

Sivustomme käyttäminen on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy kaikki nämä yleiset käyttöehdot täydentävät hyväksyttävän käytön säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Sivustoamme [verkkosivuston osoite] ylläpitää SBM (me). 

Kielletty käyttö

Sivustoamme saa käyttää vain laillisiin tarkoituksiin.  Seuraavat käyttötavat ovat kiellettyjä:

 • kaikenlainen käyttö, joka rikkoo paikallisia, kansallisia tai kansainvälisiä lakeja tai määräyksiä
 • kaikenlainen laiton tai petollinen käyttö tai käyttö, jolla on laittomia tai petoksellisia tarkoituksia tai seurauksia
 • käyttö alaikäisten kaikenlaiseen vahingoittamiseen tai sen yrittäminen
 • sellaisen materiaalin lähettäminen, vastaanottaminen, lataaminen sivustoomme tai sivustostamme, käyttö tai uudelleenkäyttö, joka ei ole jäljempänä mainittujen sisältövaatimustemme mukaista
 • tilaamattoman tai valtuuttamattoman mainonnan tai myynninedistysmateriaalin tai vastaavan materiaalin (roskapostin) lähettäminen tai tällaisen lähettämisen mahdollistaminen
 • viruksia, troijalaisia, matoviruksia, aikapommiviruksia, näppäinpainallusten tallennusohjelmia, vakoiluohjelmia, mainosohjelmia tai muita haittaohjelmia tai vastaavaa tietokoneohjelmistojen tai -laitteistojen toiminnalle haitallista koodia sisältävän materiaalin tietoinen lähettäminen.

Lisäksi käyttäjä sitoutuu

 • olemaan kopioimatta, jäljentämättä, myymättä tai myymättä edelleen mitään sivustomme osaa yleiset käyttöehdot vastaisella tavalla.
 • olemaan käyttämättä luvatta, häiritsemättä, vaurioittamatta tai keskeyttämättä
  • mitään sivustomme osaa
  • laitetta tai verkkoa, johon sivustomme on tallennettu
  • sivustomme julkaisemiseen käytettävää ohjelmistoa
  • mitään kolmannen osapuolen omistamaa tai käyttämää ohjelmistoa.

Vuorovaikutteiset palvelut

Voimme ajoittain tarjota sivustomme kautta vuorovaikutteisia palveluita, mukaan lukien seuraavat palvelut:

 • keskusteluryhmät
 • ilmoitustaulut
 • (vuorovaikutteiset palvelut).

Jos tarjoamme vuorovaikutteisia palveluita, annamme käyttäjille selkeät ohjeet tarjottavan palvelun laadusta, palvelun mahdollisesta moderoinnista ja moderointitavasta (ihmisen tekemä vai automaattinen).

Pyrimme parhaamme mukaan arvioimaan kolmansien osapuolten käyttäjille (erityisesti lapsille) mahdollisesti aiheuttamat riskit käyttäjien käyttäessä sivustossamme mahdollisesti olevia vuorovaikutteisia palveluita. Harkitsemme kussakin tapauksessa erikseen, onko palvelun yhteydessä syytä käyttää moderointia (ja millaista moderointia on tarpeen käyttää) kyseiset riskit huomioon ottaen. Emme kuitenkaan ole vastuussa sivustossamme tarjottavien vuorovaikutteisten palveluiden valvonnasta, seurannasta tai moderoinnista emmekä ota mitään vastuuta mahdollisista tappioista tai vahingoista, jotka ovat seurausta vuorovaikutteisten palveluiden käytöstä sisältövaatimustemme vastaisella tavalla riippumatta siitä, onko palvelu moderoitu vai ei.

Alaikäiset henkilöt saavat käyttää vuorovaikutteisia palveluitamme vain vanhempiensa tai huoltajansa luvalla. On suositeltavaa, että vanhemmat, jotka antavat lastensa käyttää vuorovaikutteista palvelua, keskustelevat lastensa kanssa verkkoturvallisuudesta, sillä moderointi ei ole aukotonta. Vuorovaikutteisia palveluita käyttävien alaikäisten tulee olla tietoisia niihin liittyvistä mahdollisista riskeistä.

Jos moderoimme vuorovaikutteista palvelua, tarjoamme yleensä käyttäjille mahdollisuuden ottaa yhteyttä moderaattoriin, jos ongelmia tai vaikeuksia ilmenee.
 

Sisältövaatimukset

Nämä sisältövaatimukset koskevat kaikkea käyttäjien sivustoomme ja siihen liittyviin vuorovaikutteisiin palveluihin lisäämää materiaalia (käyttäjän lisäämä sisältö). Seuraavassa lueteltujen vaatimusten kirjaimellisen noudattamisen lisäksi on noudatettava myös vaatimusten henkeä. Vaatimukset koskevat kokonaisuuden lisäksi kaikkia käyttäjän lisäämän sisällön osia.

Käyttäjän lisäämän sisällön on oltava

 • paikkaansa pitävää ja tarkkaa (jos kyse on faktoista)
 • aitoa (jos kyse on mielipiteistä)
 • asiaan kuuluvien [maan nimi] ja kaikkien niiden maiden lakien mukaista, joista se julkaistaan.

Käyttäjän lisäämä sisältö ei saa

 • sisältää ketään henkilöä solvaavaa materiaalia
 • sisältää säädytöntä, loukkaavaa tai solvaavaa materiaalia tai vihapuhetta
 • mainostaa seksuaalista materiaalia
 • puoltaa väkivaltaa
 • edesauttaa rotuun, sukupuoleen, uskontoon, kansallisuuteen, vammaisuuteen, seksuaalisen suuntautumiseen tai ikään perustuvaa syrjintää
 • loukata kenenkään tekijänoikeuksia, tietokantaoikeuksia tai tavaramerkkejä
 • harhauttaa ketään
 • loukata kolmannen osapuolen laillisia velvollisuuksia, esimerkiksi sopimusvelvoitteita tai luottamuksellisuusvelvoitteita
 • edesauttaa laittomia toimia
 • uhata tai loukata kenenkään yksityisyyttä tai aiheuttaa loukkaantumista, mielipahaa tai tarpeetonta kiihtymystä
 • häiritä tai loukata toista henkilöä, aiheuttaa hänelle vaikeuksia, asettaa hänet vaikeaan asemaan tai aiheuttaa hänessä turhaa hätääntymistä
 • edesauttaa tekeytymistä toiseksi henkilöksi tai väärän henkilöllisyyden tai suhteen toiseen henkilöön esittämistä
 • antaa vaikutelmaa, että se on peräisin meiltä, jollei näin ole
 • edesauttaa, edistää tai avustaa laitonta toimenpidettä, esimerkiksi tekijänoikeuksien loukkaamista tai tietokoneen väärinkäyttöä.

Voimassaolon keskeyttäminen tai lopettaminen

Päätämme itse oman harkintamme mukaan, onko käyttäjä loukannut näitä hyväksyttävän käytön sääntöjä.  Jos näitä sääntöjä on loukattu, ryhdymme tarpeellisiksi katsomiimme toimiin. 
Päätämme itse oman harkintamme mukaan, onko käyttäjä loukannut näitä hyväksyttävän käytön sääntöjä. Jos näitä sääntöjä on loukattu, ryhdymme tarpeellisiksi katsomiimme toimiin.

Näiden hyväksyttävän käytön sääntöjen noudattamatta jättäminen on sivuston käyttöä säätelevien yleiset käyttöehdot rikkomus, jonka seurauksena voimme ryhtyä johonkin seuraavista toimenpiteistä tai niihin kaikkiin:

 • sivustomme käyttöoikeuksien välitön, tilapäinen tai pysyvä poistaminen
 • käyttäjän sivustossamme julkaiseman tai siihen lataaman materiaalin välitön, tilapäinen tai pysyvä poistaminen
 • varoituksen antaminen käyttäjälle
 • juridiset toimenpiteet käyttäjää kohtaan kaikkien rikkomuksesta koituvien kustannusten korvaamiseksi ja hyvittämiseksi (mukaan lukien kohtuulliset hallinnolliset ja oikeudenkäyntikulut).
 • muut juridiset toimenpiteet käyttäjää kohtaan
 • tietojen antaminen viranomaisille siinä määrin kuin katsomme sen tarpeelliseksi.

Sanoudumme irti vastuusta kaikista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty näiden hyväksyttävän käytön sääntöjen rikkomuksen perusteella.  Näissä säännöissä kuvatut toimenpiteet eivät ole poissulkevia, vaan voimme ryhtyä muihin tarpeellisiksi katsomiimme toimenpiteisiin.

Hyväksyttävän käytön sääntöihin tehtävät muutokset

Voimme muuttaa näitä hyväksyttävän käytön sääntöjä millin tahansa tekemällä muutoksia tähän sivuun. Käyttäjän on ajoittain tarkistettava tämän sivun sisältö ja huomioitava tekemämme muutokset, sillä ne sitovat käyttäjää. Muualla sivustossamme julkaistut ehdot tai huomautukset voivat ohittaa näissä hyväksyttävän käytön säännöissä mainitut ehdot.

Verkkosivujen käytön yhteydessä kerättyjen henkilötietojen suojaaminen on tärkeä asia, johon SBM suhtautuu erittäin vakavasti. Seuraavassa kerrotaan, mitä tietoja säilytetään ja mitä hävitetään, ja miten tiedot turvataan.

Tietojen kerääminen

Verkkosivustoamme voi käyttää paljastamatta henkilötietojaan. Sivuston käyttö edellyttää henkilötietojen kirjaamista vain siinä tapauksessa, että tietoja tarvitaan tilatun tuotteen tai palvelun toimittamiseen. Sivuston käytön aikana yrityksen palvelimille voi tallentua tietoja turvasyistä. Näitä tietoja voivat esimerkiksi olla Internet-palveluntarjoajan nimi, sen sivuston nimi, jolta on siirrytty SBM:n sivustolle, sivustot, joille on siirrytty SBM:n sivustolta, sekä IP-osoite. Näiden tietojen perusteella voi olla mahdollista selvittää käyttäjän henkilöllisyys, mutta tietoja ei käytetä siihen tarkoitukseen. Sen sijaan tietoja käytetään ajoittain tilastollisiin tarkoituksiin, mutta sivuston käyttäjien henkilöllisyydet pidetään kuitenkin aina salassa. Kun henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille tilattujen tuotteiden tai palveluiden toimittamista tai muita käyttäjän hyväksymiä tarkoituksia varten, tietosuojasäännösten noudattaminen varmistetaan tarvittavilla teknisillä ja organisatorisilla toimilla.

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka käyttäjä tarkoituksella ilmoittaa meille rekisteröitymisen yhteydessä, täyttäessään lomakkeita, kirjoittaessaan sähköpostiviestejä, tilatessaan tuotteita tai palveluja tai lähettäessään meille kyselyjä esimerkiksi tilaamastaan materiaalista.

Tietokanta sisältöineen pysyy yrityksen sisällä, ja siihen on pääsy vain valtuutetuilla henkilöillä tai meille työskentelevillä palveluntarjoajilla. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansien osapuolten käyttöön missään muodossa, ellemme ole saaneet siihen käyttäjän lupaa tai ellei se ole lainsäädännön mukaan välttämätöntä.

Analysointi- ja optimointipalvelut voivat seurata ja analysoida sivustoamme.

Käyttötarkoitukset

Kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan toimitettaessa tilattuja tuotteita tai palveluita tai muussa käyttäjän hyväksymässä tarkoituksessa sekä lainsäädännön niin vaatiessa.

Oikeus tarkistaa ja korjata omat tiedot

Sivuston käyttäjällä on oikeus tarkistaa ja korjata järjestelmään tallennettuja henkilötietojaan, jos hän epäilee niiden olevan vanhentuneita tai vääriä. Tämä onnistuu lähettämällä sähköpostiviesti Yhteystiedot-osiossa mainittuun osoitteeseen.

Oikeus peruuttaa tietojen käyttölupa

Sivuston käyttäjällä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa lupa henkilötietojen käyttöön. Tämä onnistuu lähettämällä sähköpostiviesti Yhteystiedot-osiossa mainittuun osoitteeseen.

Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin niitä tarvitaan tilatun tai hyväksytyn palvelun toimittamiseen, ja pidempään vain lainsäädännön niin vaatiessa.

Evästeiden käyttö

Evästeet (cookies) ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän selaimen välimuistiin. Evästeiden avulla palvelimen on mahdollista tunnistaa käyttäjän selain sivuston toiminnan tehostamiseksi ja käytön yksinkertaistamiseksi. Evästeiden kautta kerättyjä tietoja ei käytetä käyttäjän henkilöllisyyden määrittämiseen.

Suurin osa selaimista hyväksyy evästeet automaattisesti. Voit kuitenkin vaihtaa selaimen asetuksia niin, että evästeet estetään tai niiden tallentamisesta ilmoitetaan aina erikseen.

Lapset

Suojellaksemme lasten yksityisyyttä, emme kerää tai käytä sivustoillamme mitään tietoa koskien henkilöitä, joiden tiedämme olevan alle 13 vuotta vanhoja ilman huoltajalta etukäteen saatua kirjallista suostumusta. Huoltajalla on oikeus pyytää nähtäväkseen lapsen antamat tiedot ja vaatia niiden poistamista.

Yhteystiedot

Jos sinulla on ongelmia, kysymyksiä tai ideoita, ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia alla olevaan osoitteeseen.

SBM Life science
Kronoslätts Företagspark , Västanväg 
Postbox 13, 245 21 Staffanstorp, Sweden

Internetin jatkuva kehittyminen vaatii ajoittain muutoksia tietosuojalausuntoon. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tarvittaessa.

/